Лизинг

Лизинг

Во соработка со ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ

купете автомобил - платете го на рати!

Изразот “leasing” потекнува од англискиот збор “lease” што во превод значи наем. Лизингот е алтернативен начин на финансирање каде е потребно да се истакне користењето на предметот на лизинг, а не сопственоста над истиот (use but not possess), т.е. филозофијата на лизингот произлегува од идејата за профитабилно користење на некое инвестициско добро проследено со флексибилен начин на плаќање кој овозможува инвестиција без дополнително ангажирање на основен капитал, успешно работење и најголема искористеност на средствата.

Што финансираме

Финансиски Лизинг

Според Законот за возила, возилата што ќе бидат увезени во Р.Македонија пред да бидат пуштени во сообраќај потребно е да се провери дали тие задоволуват некакви пропишани технички и еколошки барања.

Оперативен Лизинг

Широкиот опсег на акредитирани дејности и овластувањата ни овозможуваат да вршиме сложени испитувања и одобрувања на голем број на преправки кај моторните возила.

Лизинг Калкулатор

Во соработка со TÜV NORD GROUP, нашата фирма нуди услуги од подрачјето на работа на TÜV NORD. Сертификатите кои ги добивате се потполно идентични со оние кои би ги добиле од TÜV NORD во Германија.

Што финансираме

Патнички Возила

Според Законот за возила, возилата што ќе бидат увезени во Р.Македонија пред да бидат пуштени во сообраќај потребно е да се провери дали тие задоволуват некакви пропишани технички и еколошки барања.

Комерцијални Возила

Широкиот опсег на акредитирани дејности и овластувањата ни овозможуваат да вршиме сложени испитувања и одобрувања на голем број на преправки кај моторните возила.