Патнички возила

Патнички возила

Ги финансира сите видови на патнички возила нови или половни, независно од марката и производителот на возилото, било да се работи за набавка на едно возило или за цела флота на возила. На секој клиент му приоѓаме индивидуално, транспарентно и партнерски.

Доколку се одлучите за лизинг, по изборот на возилото, приберете ја потребната документација и обратете ни се.

Кој може да биде корисник на лизинг?

Типови на лизинг:

Процедура:

Одберете возило во авто салон и земете профактура која мора да содржи:

  • продажна цена на возилото и технички карактеристики.

Приберете ја потребната документација и доставете ја кај нас. По проверка на бонитетот и одобрување на барањето за лизинг, Корисникот на лизинг треба да ги уплати трошокот за обработка и учеството (или гарантниот депозит) како и да изработи полиси за осигурување на Предметот на лизинг. Потоа Корисникот на лизинг доаѓа на потпис на договорот кај нотар по што следи вршење уплата на добавувачот.

Добавувачот го испорачува возилото директно на Корисникот на лизинг. Истиот потпишува записник за примопредавање на возилото, го превзема и ја извршува регистрацијата.

Осигурување и стандардни инструменти за обезбедување на плаќањата:

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk