Оперативен Лизинг

Оперативен лизинг

Користи, не поседувај!

Оперативниот лизинг(закуп) овозможува користење на Предметот на закуп и негова замена за нов по истекот на Договорот.

Давателот на закуп е економски и правен сопственик на Предметот на закуп.