TÜV Сертификати

TÜV Сертификати

TÜV денес сосема сигурно е синоним за квалитет.  Традицијата од повеќе од 140 години, референтната листа, на која се наоѓаат угледни фирми од целиот свет, како и повикувањето на  TÜV сертификатите како доказ за висок квалитет на производите и услугите, се најдобриот доказ за тоа. Знакот TÜV е влезница за светскиот пазар.

Во соработка со TÜV NORD GROUP, нашата фирма нуди услуги од подрачјето на работа на TÜV NORD. Се разбира дека на располагање ја имаме целокупната инфраструктура на TÜV NORD GRUP, така да го задржуваме високото ниво на квалитет при реализација, дефинирано од страна на самата групација.

Сертификатите кои ги добиваат нашите клиенти, се издаваат од страна на TÜV NORD. Локални стручни лица и експерти се задолжени за самата сертификација.

Одговорноста за реализациаја на постапката на сертификација ја сноси TÜV NORD групацијата, односно сертификатите кои ги добивате се потполно идентични со оние кои би ги добиле доколку сертификацијата би ја направиле директно во TÜV NORD групацијата во Германија.

TÜV сертификатите содржат податок за емисијата на СО2 гасовите и се признаени од страна на Царинската Управа  во постапката за царинење на возила. Овие сертификати се користат при утврдување на данокот на моторни возила кој директно зависи од висината на СО2 гасовите кои ги емитува самото возило.

Начини на плаќање

Мобиле Мк ДОО Ви овозможува да плаќате безбедно и сигурно преку Налог за пренос (Образец ПП30). Налогот можете да го реализирате во најблиската банка или пошта до Вас, или преку интернет банкарство.

Откако трансакцијата ќе биде потврдена од наша страна, сертификатот ќе ви биде испратен на адресата која ќе ја наведете во формуларот подолу.

Уплатницата треба да ги содржи следните информации:

Цел на дознака: Нарачка на ТУВ Сертификат
Назив и седиште на примачот: Мобиле Мк ДОО
Трансакциска сметка на примач: 270-0697107501-03
Банка: ХАЛКБАНК  А.Д. Скопје
Износ: 2.200,00 ден.

Пример за пополнета уплатница:

Нарачај TÜV сертификат


Нарачаниот сертификат ќе го добиете за неколку часа на Вашата Email адреса, а оригиналот, по Карго, ќе ви биде доставен на наведената адреса. Трошоците за достава се на сметка на нарачателот.

Примери за странски сообраќајни дозволи

Примери за идентификациски таблички*

* Изгледот и местоположбата на овие таблички се разликува не само од производител до производител, туку и од модел до модел.

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk

Јавете се на:

+ 389 (0) 70 363 905

Пишете ни на:

info@mobile.mk