Техничка Служба

Техничка Служба

Нашата Техничка Служба ви Нуди

Широк Опсег на Акредитирани Дејности и Услуги

Хомологација

Според Законот за возила, возилата што ќе бидат увезени во Р.Македонија пред да бидат пуштени во сообраќај потребно е да се провери дали тие задоволуват некакви пропишани технички и еколошки барања.

А-Тест на возила

Широкиот опсег на акредитирани дејности и овластувањата ни овозможуваат да вршиме сложени испитувања и одобрувања на голем број на преправки кај моторните возила.

TÜV Сертификати

Во соработка со TÜV NORD GROUP, нашата фирма нуди услуги од подрачјето на работа на TÜV NORD. Сертификатите кои ги добивате се потполно идентични со оние кои би ги добиле од TÜV NORD во Германија.

EURO Стандард

Според Законот за возила, возилата што ќе бидат увезени во Р.Македонија пред да бидат пуштени во сообраќај потребно е да се провери дали тие задоволуват некакви пропишани технички и еколошки барања.

Останати услуги

Нашата овластена техничка служба издава потврда за исполнување на посебни техничко-експлоатациони услови за возилата со кои се врши превоз во патниот сообраќај, во земјава и странство.