А-Тест на Возила

А-Тест на Возила

Широкиот опсег на акредитирани дејности и овластувањата од Министерството за економија на Република Македонија ни овозможуваат да вршиме сложени испитувања и одобрувања на голем број на преправки кај моторните возила. Во нашиот испитен центар можете да извршите одобрување (популарно наречен атест) на следните преправки кај моторните возила.

Закажи термин за А-Тест на возило